supported-functions-for-epson-xp-5105.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-5105​
🔴
🔴
🔴
🔴
✅
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Reset the platen pad counter.


Change firmware to LR17IA 17/10/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Models with similar specifications:


Epson XP-5150/5151/5155
Reset Epson XP-5105 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson XP-5105 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson XP-5105: NO
Change Chipless Firmware Epson XP-5105: NO
Epson XP-5105 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson XP-5105 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-5105 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-5105: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-5105:​

Contact support for Epson XP-5105:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ bởi Wicreset cho máy in Epson XP-5105 bao gồm:
1. Reset mực đen: Đặt lại mực đen sau khi đã sử dụng một lượng lớn mực hoặc khi mực đen còn lại không được nhận diện.
2. Reset mực màu: Thiết lập lại mức mực của các màu (ví dụ: cyan, yellow, magenta) sau khi sử dụng hoặc khi mực không được nhận diện.
3. Reset bộ hẹn giờ: Bỏ qua thông báo để thay thế hoặc reset bộ đếm hẹn giờ khi máy in yêu cầu.
4. Reset bảng đếm: Đặt lại bảng đếm cho các mục như bảng đếm trang in, bảng đếm rải mực, bảng đếm tạm dừng in, bảng đếm hạt mực, v.v. để theo dõi quá trình sử dụng máy in.
5. Reset máy in: Đặt lại cài đặt mặc định của máy in về trạng thái ban đầu.
6. Khắc phục lỗi: Thực hiện các bước sửa chữa tự động để khắc phục sự cố phần cứng hoặc phần mềm trên máy in.
Lưu ý: Wicreset là một phần mềm bên thứ ba và không được hãng Epson chính thức hỗ trợ. Việc sử dụng phần mềm này có thể ảnh hưởng đến bảo hành của máy in Epson XP-5105.
 
Top