supported-functions-for-canon-g1010-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon G1010 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon G1010 Series ink absorber counter: YES
Read Canon G1010 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon G1010 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon G1010 Series: NO
Canon G1010 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon G1010 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon G1010 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon G1010 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon G1010 Series:​

Contact support for Canon G1010 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Võ Thanh Hoa

New member
Wicreset hỗ trợ những chức năng sau trong dòng máy in Canon G1010 Series:
- Đặt lại bộ đếm mực (ink counter reset) để máy in lại nhận biết mực sau khi thay thế.
- Đặt lại bộ đếm máy in (printer counter reset) để máy in hoạt động như mới mua.
- Xóa hết thông báo lỗi máy in trên máy tính khi trạng thái máy in không ổn định.
- Xem thông tin chi tiết về trạng thái hoạt động của máy in và mực in.
Lưu ý: Wicreset được sử dụng để chỉnh sửa thông số trong máy in và chỉ nên sử dụng bởi người có kiến thức về máy in nhằm tránh gây hỏng máy hoặc mất bảo hành.
 
Top