supported-functions-for-canon-g2000-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon G2000 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon G2000 Series ink absorber counter: YES
Read Canon G2000 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon G2000 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon G2000 Series: NO
Canon G2000 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon G2000 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon G2000 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon G2000 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon G2000 Series:​

Contact support for Canon G2000 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Wicreset là một chương trình phần mềm hỗ trợ đặc biệt cho dòng máy in Canon G2000 Series để thiết lập lại các chức năng của máy in. Nó giúp khôi phục lại các thông số mặc định của máy in và sửa các lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể xảy ra trong quá trình sử dụng. Qua việc thiết lập lại Wicreset, người dùng có thể khắc phục các vấn đề như hết mực, lỗi kết nối, lỗi in không đúng hoặc hỗ trợ thay đổi ngôn ngữ và cài đặt máy in theo yêu cầu cá nhân.
 
Top