supported-functions-for-canon-mg5600-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon MG5600 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon MG5600 Series ink absorber counter: YES
Read Canon MG5600 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon MG5600 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon MG5600 Series: NO
Canon MG5600 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon MG5600 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon MG5600 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon MG5600 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon MG5600 Series:​

Contact support for Canon MG5600 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Hồ Minh Danh

New member
Wicreset hỗ trợ các chức năng sau đối với dòng máy in Canon MG5600 Series:
1. Reset mức giới hạn số lượng trang in: Wicreset cho phép đặt lại số trang in đã in để tiếp tục sử dụng máy in mà không cần thay đổi hộp mực.
2. Reset chip mực: Nếu hộp mực của bạn không được nhận diện hoặc không còn mực, Wicreset giúp reset chip mực để máy in nhận diện hộp mực mới hoặc tái sử dụng hộp mực cũ.
3. Xóa lỗi "Full Ink Pad": Wicreset có thể xóa thông báo lỗi "Full Ink Pad" trên máy in Canon MG5600 Series. Lỗi này xuất hiện khi bộ phận đệm mực đạt đến mức tối đa và cần thay thế hoặc xử lý.
4. Đặt lại bộ đếm mực: Nếu máy in báo đến mức mực đã in đầy, Wicreset cho phép đặt lại bộ đếm mực để tiếp tục sử dụng hộp mực.
5. Kiểm tra và khắc phục các lỗi khác: Wicreset cung cấp chức năng kiểm tra lỗi và khắc phục các vấn đề khác có thể xảy ra trên máy in Canon MG5600 Series.
Lưu ý rằng việc sử dụng Wicreset có thể yêu cầu kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cơ bản về máy in.
 
Top