supported-functions-for-canon-tr8500-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon TR8500 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon TR8500 Series ink absorber counter: YES
Read Canon TR8500 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon TR8500 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon TR8500 Series: NO
Canon TR8500 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon TR8500 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon TR8500 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon TR8500 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon TR8500 Series:​

Contact support for Canon TR8500 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Canon TR8500 Series Wicreset Supported Functions bao gồm các chức năng hỗ trợ nào?
Canon TR8500 Series Wicreset Supported Functions bao gồm:
1. Đặt lại chip mực (ink chip reset): Hỗ trợ đặt lại thông tin chip mực để tiếp tục sử dụng mực in.
2. Đặt lại bộ chế hòa quyển (cartridge chip reset): Hỗ trợ đặt lại thông tin chip cartridge để tiếp tục sử dụng cartridge.
3. Đặt lại mức mực (ink level reset): Cho phép đặt lại mức mực in để xem lại thông tin mức mực còn lại.
4. Đặt lại máy in (printer reset): Hỗ trợ đặt lại máy in về trạng thái ban đầu để khắc phục các lỗi hoặc trục trặc.
5. Khôi phục mức mực (ink level restore): Lấy lại thông tin mức mực đã được sử dụng trước đó sau khi đã đặt lại.
Tuy nhiên, lưu ý rằng việc sử dụng các chức năng này cần thông qua việc tải và cài đặt phần mềm Wicreset phù hợp và tuân thủ các hướng dẫn sử dụng cụ thể từ nhà sản xuất.
 
Top