supported-functions-for-canon-ts5000-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon TS5000 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon TS5000 Series ink absorber counter: YES
Read Canon TS5000 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon TS5000 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon TS5000 Series: NO
Canon TS5000 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon TS5000 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon TS5000 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon TS5000 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon TS5000 Series:​

Contact support for Canon TS5000 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Trong Canon TS5000 Series Wicreset, các chức năng được hỗ trợ bao gồm:
1. Reset chip mực in: Cho phép cài lại chip mực in để tiếp tục sử dụng mực in.
2. Reset hộp mực: Đặt lại thông báo hộp mực đầy và tiếp tục sử dụng hộp mực.
3. Reset bộ đếm: Đặt lại bộ đếm in, giúp bạn theo dõi số trang đã in.
4. Reset bộ phận nạp giấy: Xóa các lỗi liên quan đến nạp giấy và khắc phục sự cố.
5. Điều chỉnh nhiệt độ: Đặt lại nhiệt độ và áp dụng cài đặt mới cho máy in.
6. Reset hướng mã vạch trong hộp mực: Làm mới mã vạch trên hộp mực để tiếp tục in ấn chính xác.
7. Reset bộ nhớ: Xóa bộ nhớ đệm và tối ưu hóa quá trình in ấn.
8. Đặt lại phần mềm máy in: Xóa các lỗi phần mềm và khôi phục cài đặt gốc của máy in.
9. Reset mực hợp lệ: Cho phép sử dụng mực không chính hãng một cách hợp lệ.
10. Reset máy in về trạng thái ban đầu: Đặt lại máy in về cài đặt nhà sản xuất ban đầu.
 
Top