supported-functions-for-canon-ts8330-series.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Canon TS8330 Series​
✅
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Read diagnostic report from the printer.
Reset Canon TS8330 Series ink absorber counter: YES
Read Canon TS8330 Series ink absorber counter: NO
Change Firmware Canon TS8330 Series: NO
Change Chipless Firmware Canon TS8330 Series: NO
Canon TS8330 Series Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Canon TS8330 Series Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Canon TS8330 Series Service Tool: Download
Get key reset Canon TS8330 Series: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Canon TS8330 Series:​

Contact support for Canon TS8330 Series:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ bởi Canon TS8330 Series Wicreset bao gồm:
1. Khôi phục mực nạp lại: Cho phép người dùng làm mới bộ đếm mực của máy in, giúp máy in hoạt động lại như khi mới mua.
2. Rà soát đầu phun: Tự động kiểm tra và vệ sinh đầu phun máy in để đảm bảo chất lượng in ấn tốt nhất.
3. Thiết lập lại chip hộp mực: Đặt lại thông tin chip hộp mực để máy in nhận diện và sử dụng đúng các mực in.
4. Vô hiệu hóa cảm biến mực: Tắt chức năng cảm biến mực, ngăn máy in nhận diện mực đã hết và tiếp tục in ấn.
5. Chức năng được cập nhật thường xuyên: Wicreset cung cấp các bản cập nhật cho sản phẩm để nâng cao hiệu suất và sửa các lỗi phần mềm có thể phát sinh.
Đây là một số chức năng được hỗ trợ bởi Canon TS8330 Series Wicreset.
 
Top