supported-functions-for-epson-b308.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson B308​
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Set AID mode (A).


Set AID mode (1B).


Set AID mode OFF.


Models with similar specifications:


Epson B300


Epson B500DN


Epson B508DN
Reset Epson B308 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson B308 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson B308: NO
Change Chipless Firmware Epson B308: NO
Epson B308 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson B308 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson B308 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson B308: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson B308:​

Contact support for Epson B308:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Epson B308 Wicreset hỗ trợ các chức năng sau:
1. Đặt lại bộ đếm mực: Thiết lập lại số lượng mực đã sử dụng trên máy in Epson B308, cho phép bạn tiếp tục sử dụng hộp mực đã đổ lại một lần nữa.
2. Đặt lại bộ đếm chip: Thiết lập lại số lượng chip đã sử dụng trên máy in Epson B308, cho phép máy in nhận biết các chip mới và tiếp tục in ấn.
3. Xóa ghi chú bảo trì: Xóa các thông báo về bảo trì hay lề ghi chú liên quan đến máy in Epson B308.
4. Kiểm tra trạng thái mực: Cho phép bạn kiểm tra mức mực còn lại trên các hộp mực của máy in Epson B308.
5. Xóa lỗi và thông báo: Xóa các thông báo lỗi trên máy in Epson B308 và khắc phục các vấn đề kỹ thuật liên quan.
6. Đặt lại cấu hình máy in: Thiết lập lại các cài đặt máy in về mặc định ban đầu trên Epson B308.
7. Hỗ trợ nâng cấp firmware: Cung cấp hỗ trợ cập nhật firmware cho máy in Epson B308, đảm bảo hoạt động tốt hơn và cải thiện tính năng của máy in.
 
Top