tominhgiang

New member
supported-functions-for-epson-dx3850.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson DX3850​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer USB-ID.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson Stylus CX3700


Epson Stylus CX3800
Reset Epson DX3850 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson DX3850 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson DX3850: NO
Change Chipless Firmware Epson DX3850: NO
Epson DX3850 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson DX3850 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson DX3850 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson DX3850: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson DX3850:​

Contact support for Epson DX3850:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Tôn Ngọc Anh

New member
Wicreset cho máy in Epson DX3850 có hỗ trợ các chức năng sau:
1. Đặt lại bộ đếm mực và đếm cạnh (ink pad) của máy in.
2. Đặt lại bộ đếm bản in và số trang đã in.
3. Kiểm tra và xóa lỗi epson DX3850.
4. Kiểm tra mức mực còn lại trong hộp mực.
5. Cung cấp thông tin về loại máy in và số phiên bản phần mềm của nó.
6. Cung cấp các tùy chọn khác nhau để điều chỉnh máy in và các thiết lập mạc định.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các chức năng cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của Wicreset và phiên bản firmware của máy in Epson DX3850.
 
Top