supported-functions-for-epson-ep-702a.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson EP-702A​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Additional tests.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Set localization settings to ZH.


Set localization settings to RU.


Set localization settings to EN.


Models with similar specifications:


Epson Stylus TX650/TX659


Epson Stylus PX650/PX659
Reset Epson EP-702A Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson EP-702A Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson EP-702A: NO
Change Chipless Firmware Epson EP-702A: NO
Epson EP-702A Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson EP-702A Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson EP-702A Adjustment Program: Download
Get key reset Epson EP-702A: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson EP-702A:​

Contact support for Epson EP-702A:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng hỗ trợ của Epson EP-702A Wicreset bao gồm:
1. Reset mực nạp lại (ink reset): Cho phép đặt lại mực nạp, loại bỏ thông báo "hết mực" và tiếp tục in ấn.
2. Reset bộ đếm đổ mực (waste ink reset): Đặt lại bộ đếm đổ mực, giúp tiếp tục sử dụng máy in khi máy báo lỗi "đếm đổ mực đã đầy".
3. Reset chip mực (chip reset): Reset chip mực để máy in hiểu rằng mực đã được thay thế bằng mực mới.
4. Reset đầu phun (head cleaning): Xử lý các vấn đề về đầu phun như đầu phun bị tắc, mờ, không in đủ màu.
5. Kiểm tra và xử lý lỗi máy in: Dựa trên thông tin từ máy in, Wicreset có thể kiểm tra và sửa lỗi máy in như kẹt giấy, các cơ cấu hỏng hóc, v.v.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào từng máy in và phiên bản phần mềm Wicreset, các chức năng cụ thể có thể khác nhau một chút.
 
Top