vuhanhchi

Member
supported-functions-for-epson-et-2600.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-2600​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson L395
Reset Epson ET-2600 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-2600 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-2600: NO
Change Chipless Firmware Epson ET-2600: NO
Epson ET-2600 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson ET-2600 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-2600 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-2600: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-2600:​

Contact support for Epson ET-2600:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Epson ET-2600 Wicreset hỗ trợ các chức năng sau:
1. Reset mực thải (waste ink) của máy in: Wicreset cho phép đặt lại bộ đếm mực thải của máy in Epson ET-2600, giúp đảm bảo hoạt động hiệu quả của máy in.
2. Đặt lại màn hình LCD: Wicreset cung cấp tính năng đặt lại màn hình hiển thị của máy in, giúp khắc phục các lỗi kỹ thuật hay tình trạng cài đặt không đúng.
3. Quản lý mực in: Wicreset cho phép theo dõi và điều chỉnh mực in còn lại trong hộp mực của máy, giúp người dùng biết được tồn kho mực hiện tại và lịch sử sử dụng.
4. Kiểm tra và khắc phục lỗi kỹ thuật: Wicreset cung cấp tính năng kiểm tra các lỗi kỹ thuật phổ biến trên máy in Epson ET-2600 và cung cấp hướng dẫn cách khắc phục.
5. Đặt lại các thiết lập nhà sản xuất: Wicreset cho phép đặt lại tất cả các thiết lập gốc của máy in về trạng thái màu sắc, cỡ giấy, chất lượng và các tùy chỉnh khác của nhà sản xuất.
Đây là một số chức năng chính mà Epson ET-2600 Wicreset hỗ trợ trong lĩnh vực máy in.
 
Top