supported-functions-for-epson-et-2718.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-2718​
✅
✅
🔴
🔴
✅
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to VD02JA 02/10/2019 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Models with similar specifications:


Epson L3156/L3158


Epson L3152/L3153


Epson L3150/L3151


Epson ET-2710/2711/2713/2715
Reset Epson ET-2718 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-2718 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-2718: NO
Change Chipless Firmware Epson ET-2718: NO
Epson ET-2718 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson ET-2718 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-2718 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-2718: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-2718:​

Contact support for Epson ET-2718:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Epson ET-2718 Wicreset hỗ trợ những chức năng sau đây:
1. Đặt lại bộ đếm mực: Wicreset giúp đặt lại bộ đếm mực của máy in Epson ET-2718. Khi bộ đếm mực đạt đến mức giới hạn, máy in sẽ dừng hoạt động và yêu cầu thay mực. Wicreset cho phép bạn đặt lại bộ đếm mực, điều này giúp bạn sử dụng lại mực còn dư và tiết kiệm chi phí.
2. Đặt lại bộ đếm bộ lọc mực: Máy in Epson ET-2718 sử dụng một bộ lọc mực để kiểm soát lượng mực sử dụng trong quá trình in. Khi bộ lọc mực đạt đến mức giới hạn, máy in sẽ dừng hoạt động cho đến khi bạn thay cái mới. Với Wicreset, bạn có thể đặt lại bộ đếm bộ lọc mực và sử dụng lại bộ lọc cũ, giúp bạn tiết kiệm chi phí và tránh việc thay mới không cần thiết.
3. Thiết lập lại máy in: Wicreset cũng cho phép bạn thiết lập lại máy in Epson ET-2718 về trạng thái ban đầu. Điều này giúp khắc phục các sự cố và lỗi phần mềm, giúp máy in hoạt động trơn tru hơn.
Tóm lại, Epson ET-2718 Wicreset hỗ trợ đặt lại bộ đếm mực, đặt lại bộ đếm bộ lọc mực và thiết lập lại máy in Epson ET-2718.
 
Top