supported-functions-for-epson-et-2802.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-2802​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson ET-2400


Epson L3206/L3207/L3208/L3209


Epson ET-2810/2811/2813/2815


Epson L3200/L3211/L3213/L3215


Epson ET-2822/2824/2826/2828


Epson L3256/L3527/L3258/L3259


Epson L3210/L3211/L3213/L3215


Epson L3216/L3217/L3218/L3219


Epson L3250/L3251/L3253/L3255


Epson L3260/L3261/L3263/L3265


Epson L3266/L3267/L3268/L3269


Epson ET-2800/2801/2803/2805


Epson ET-2812/2814/2816/2818


Epson ET-2820/2821/2823/2825
Reset Epson ET-2802 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-2802 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-2802: NO
Change Chipless Firmware Epson ET-2802: NO
Epson ET-2802 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson ET-2802 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-2802 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-2802: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-2802:​

Contact support for Epson ET-2802:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ của Wicreset trên máy in Epson ET-2802 bao gồm:
1. Đặt lại mực in: Wicreset cho phép đặt lại mực in trong máy in Epson ET-2802, giúp bạn tái sử dụng lại mực in và tiết kiệm chi phí.
2. Đặt lại bộ đếm: Wicreset cũng cho phép đặt lại bộ đếm trong máy in Epson ET-2802. Bộ đếm này bao gồm số lượng trang đã in, số lần đổ mực và các thông số liên quan khác. Đặt lại bộ đếm sẽ giúp máy in hoạt động được như mới và đáng tin cậy hơn.
3. Kiểm tra trạng thái: Wicreset cung cấp thông tin về trạng thái các phần trong máy in Epson ET-2802, giúp bạn theo dõi tình trạng máy in và phát hiện sự cố nhanh chóng.
4. Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ: Wicreset cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, giúp bạn sử dụng máy in Epson ET-2802 một cách hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 
Top