supported-functions-for-epson-et-2813.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-2813​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson ET-2400


Epson L3206/L3207/L3208/L3209


Epson L3200/L3211/L3213/L3215


Epson ET-2822/2824/2826/2828


Epson L3256/L3527/L3258/L3259


Epson L3210/L3211/L3213/L3215


Epson L3216/L3217/L3218/L3219


Epson L3250/L3251/L3253/L3255


Epson L3260/L3261/L3263/L3265


Epson L3266/L3267/L3268/L3269


Epson ET-2800/2801/2803/2805


Epson ET-2802/2804/2806/2808


Epson ET-2812/2814/2816/2818


Epson ET-2820/2821/2823/2825
Reset Epson ET-2813 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-2813 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-2813: NO
Change Chipless Firmware Epson ET-2813: NO
Epson ET-2813 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson ET-2813 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-2813 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-2813: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-2813:​

Contact support for Epson ET-2813:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Hồ Mỹ Yến

New member
Các chức năng được hỗ trợ của Epson ET-2813 Wicreset bao gồm:
1. Reset bộ đếm mực còn lại: Cho phép đặt lại bộ đếm mực còn lại của máy in Epson ET-2813 về mức 0, cho phép tiếp tục sử dụng máy in sau khi mực đã hết.
2. Reset bộ đếm đầu phun: Đặt lại bộ đếm đầu phun của máy in, giúp khắc phục các vấn đề liên quan đến đầu phun như bị tắc, in không đều, không ra mực...
3. Reset bộ đếm bảo trì: Đặt lại bộ đếm bảo trì của máy in, thông báo cho người dùng biết khi cần thay thế các phụ tùng như bộ lòng tròn hoặc bộ gạt rửa.
4. Reset mức hàng giọt mực: Đặt lại mức hàng giọt mực, giúp máy in hoạt động tốt hơn và đảm bảo chất lượng in ấn.
5. Tự động kiểm tra hoạt động bộ mực: Chức năng này sẽ tự động kiểm tra hiệu suất hoạt động của bộ mực và hiển thị thông báo khi cần thay thế mực.
6. Backup và khôi phục EEPROM: Cho phép lưu trữ và khôi phục các thông số cài đặt trong bộ nhớ EEPROM, giúp người dùng dễ dàng khôi phục các thiết lập trước đó và tránh mất dữ liệu quan trọng.
 
Top