supported-functions-for-epson-et-2822.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-2822​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson ET-2400


Epson L3206/L3207/L3208/L3209


Epson ET-2810/2811/2813/2815


Epson L3200/L3211/L3213/L3215


Epson L3256/L3527/L3258/L3259


Epson L3210/L3211/L3213/L3215


Epson L3216/L3217/L3218/L3219


Epson L3250/L3251/L3253/L3255


Epson L3260/L3261/L3263/L3265


Epson L3266/L3267/L3268/L3269


Epson ET-2800/2801/2803/2805


Epson ET-2802/2804/2806/2808


Epson ET-2812/2814/2816/2818


Epson ET-2820/2821/2823/2825
Reset Epson ET-2822 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-2822 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-2822: NO
Change Chipless Firmware Epson ET-2822: NO
Epson ET-2822 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson ET-2822 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-2822 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-2822: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-2822:​

Contact support for Epson ET-2822:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Võ Hương Nhi

New member
Epson ET-2822 Wicreset hỗ trợ các chức năng sau đây:
1. Reset số bản in: Wicreset giúp đặt lại số lượng bản in, giúp bạn theo dõi và kiểm soát việc sử dụng mực in của máy in Epson ET-2822.
2. Xử lý sự cố mực in: Nếu máy in gặp sự cố liên quan đến mực in, Wicreset có thể giúp bạn khắc phục và tái thiết lập mực in một cách dễ dàng.
3. Đặt lại các thông báo lỗi: Khi máy in gặp lỗi, Epson ET-2822 Wicreset có thể giúp bạn đặt lại và xóa các thông báo lỗi trên máy in.
4. Kiểm tra và làm sạch đầu in: Wicreset cung cấp khả năng kiểm tra và làm sạch đầu in của máy in Epson ET-2822, giúp duy trì chất lượng in ấn tốt nhất.
5. Thông tin về mực in: Bằng cách sử dụng Wicreset, bạn có thể lấy được thông tin chi tiết về mực in, bao gồm mức mực còn lại, số trang in đã sử dụng và thời gian in cuối cùng.
Tóm lại, Epson ET-2822 Wicreset là một công cụ hữu ích để quản lý và bảo trì máy in Epson ET-2822, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 
Top