supported-functions-for-epson-et-4550.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson ET-4550​
✅
✅
✅
🔴
✅
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to DC20F4 20/04/2015 in service mode.


Change firmware to DC04G2 04/02/2016 in service mode.


Change firmware to DC16I2 16/02/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Models with similar specifications:


Epson L655/L656
Reset Epson ET-4550 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson ET-4550 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson ET-4550: YES
Change Chipless Firmware Epson ET-4550: NO
Epson ET-4550 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson ET-4550 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson ET-4550 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson ET-4550: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson ET-4550:​

Contact support for Epson ET-4550:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Ngô Tố Nhi

New member
Các chức năng được hỗ trợ của Epson ET-4550 Wicreset bao gồm:
1. Đặt lại bộ đếm mực (ink counter reset): Giúp đặt lại bộ đếm mực đối với các hộp mực để tiếp tục sử dụng mực in mà không bị hạn chế.
2. Đặt lại bộ đếm bộ phận (part counter reset): Cho phép đặt lại bộ đếm các bộ phận bên trong máy in như bộ lọc mực, bộ nạp giấy, bộ dẫn giấy, v.v. để đảm bảo hoạt động của máy in một cách chính xác.
3. Đặt lại chip mực (chip reset): Hỗ trợ đặt lại chip mực để tiếp tục sử dụng mực in sau khi mực đã hết hoặc chip mực bị hỏng.
4. Khắc phục lỗi báo đèn đỏ (red light error fix): Giúp khắc phục các lỗi liên quan đến đèn đỏ trên máy in, như lỗi ảnh hưởng đến việc in ấn, lỗi không nhận giấy, lỗi không nhận mực, v.v.
5. Kiểm tra trạng thái máy in (check printer status): Cho phép người dùng kiểm tra trạng thái hoạt động của máy in, bao gồm thông tin về mực in còn lại, thông báo lỗi, v.v.
6. Sao lưu và khôi phục (backup and restore): Hỗ trợ sao lưu và khôi phục các cài đặt và dữ liệu của máy in, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ thông tin quan trọng và phục hồi khi cần thiết.
Tất cả các chức năng trên đều được Wicreset hỗ trợ để cải thiện hiệu suất và tiện ích sử dụng của máy in Epson ET-4550.
 
Top