supported-functions-for-epson-k100.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson K100​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson K101


Epson K105


Epson PX-K100
Reset Epson K100 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson K100 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson K100: NO
Change Chipless Firmware Epson K100: NO
Epson K100 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson K100 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson K100 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson K100: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson K100:​

Contact support for Epson K100:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Wicreset hỗ trợ các chức năng sau cho máy in Epson K100:
- Đặt lại chip mực in: Wicreset có thể làm mới thông tin về mực in trong chip để máy in nhận ra mực mới và tiếp tục in ấn.
- Đặt lại bộ đếm: Wicreset giúp đặt lại bộ đếm của máy in, bao gồm bộ đếm trang in, bộ đếm mực và bộ đếm lỗi. Điều này giúp máy in hoạt động tiếp tục sau khi đếm đến giới hạn được xác định bởi nhà sản xuất.
- Kiểm tra trạng thái: Wicreset cho phép kiểm tra trạng thái của máy in, chẳng hạn như mức mực còn lại, bộ nhớ đệm và tình trạng lỗi. Điều này giúp người dùng có thông tin chi tiết về máy in để xử lý các sự cố.
- Xóa bộ nhớ đệm: Wicreset có thể xóa bộ nhớ đệm trong máy in để giải phóng không gian lưu trữ và cải thiện hiệu suất in ấn.
 
Top