supported-functions-for-epson-k301.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson K301​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson K300


Epson K305
Reset Epson K301 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson K301 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson K301: NO
Change Chipless Firmware Epson K301: NO
Epson K301 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson K301 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson K301 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson K301: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson K301:​

Contact support for Epson K301:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Tính năng được hỗ trợ trong Epson K301 Wicreset bao gồm:
1. Reset mực tràn (Ink Overflow Reset): Điều này cho phép người dùng đặt lại bộ đếm mực và tiếp tục sử dụng máy in khi thông báo "mực tràn" hiển thị trên máy.
2. Reset bộ đếm đĩa in (Waste Ink Pad Counter Reset): Khi nhiều lần in, mực thải có thể đến đến mức tối đa và cần được thay thế. Tính năng này cho phép đặt lại bộ đếm đĩa in và tiếp tục sử dụng máy in.
3. Reset chip mực (Ink Chip Reset): Người dùng có thể đặt lại chip mực để máy in nhận ra mực đã được thay thế và tiếp tục in mà không bị gián đoạn.
4. Reset bộ đếm đầu phun (Print Head Counter Reset): Tính năng này cho phép đặt lại bộ đếm đầu phun máy in để đảm bảo chất lượng in ấn và hiệu suất của máy.
Ngoài ra, Epson K301 Wicreset cũng cung cấp nhiều chức năng khác như xem thông tin máy in, kiểm tra chất lượng đầu in, và làm mới trình điều khiển máy in, giúp người dùng quản lý và bảo trì máy in một cách dễ dàng.
 
Top