supported-functions-for-epson-l120.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L120​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to RA17DC 17/12/2013 in service mode.
Reset Epson L120 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson L120 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson L120: YES
Change Chipless Firmware Epson L120: NO
Epson L120 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson L120 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L120 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L120: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L120:​

Contact support for Epson L120:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ của Wicreset cho máy in Epson L120 bao gồm:
1. Đặt lại chip mực: Wicreset cho phép bạn đặt lại chip mực của máy in Epson L120 sau khi mực đã hết hoặc bị cạn.
2. Đặt lại bộ đếm máy in: Nếu máy in Epson L120 hiển thị thông báo lỗi "counter overflow", Wicreset có thể giúp bạn đưa bộ đếm về mức ban đầu.
3. Kiểm tra và sửa chữa các lỗi phần cứng: Ngoài việc đặt lại chip mực và bộ đếm máy in, Wicreset cũng có thể kiểm tra và sửa chữa các lỗi phần cứng phổ biến trên máy in Epson L120.
4. Tích hợp tính năng khởi động lại máy in: Nếu máy in gặp sự cố, bạn có thể sử dụng tính năng khởi động lại của Wicreset để khắc phục vấn đề một cách đơn giản.
5. Cung cấp thông tin về trạng thái máy in: Wicreset cung cấp thông tin chi tiết về trạng thái máy in Epson L120, bao gồm các thông số kỹ thuật và lịch sử vận hành của máy in.
Các chức năng này giúp bạn dễ dàng sửa chữa và bảo trì máy in Epson L120 một cách hiệu quả.
 
Top