supported-functions-for-epson-l15188.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L15188​
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Reset the platen pad counter.


Models with similar specifications:


Epson L15160/L15168


Epson PX-M6712FT


Epson ET-16650


Epson ET-16680


Epson Workforce ST-C8000


Epson Workforce ST-C8090
Reset Epson L15188 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson L15188 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson L15188: NO
Change Chipless Firmware Epson L15188: NO
Epson L15188 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson L15188 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L15188 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L15188: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L15188:​

Contact support for Epson L15188:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ trong Epson L15188 Wicreset bao gồm:
1. Đặt lại mực bên trong máy in.
2. Đặt lại số lần sử dụng đầu phun của máy in.
3. Đặt lại bộ đếm bước in.
4. Khắc phục lỗi 5B00 (bao gồm cả báo đèn đỏ và thông báo nhấp nháy 7 lần).
5. Đặt lại chip mực.
6. Đặt lại bộ đếm mực (dòng máy chạy chip mực).
7. Đặt lại bộ đếm mực 100%.
8. Đặt lại bộ đếm mực 0%.
9. Đặt lại số trang đã in.
10. Đặt lại số trang đã in trước đó.
11. Kiểm tra mực tràn (đ kiện tròn).
12. Khắc phục lỗi "LỖI RẤT NGUY HIỂM: Mực tiếp vào đẦU IN" (đối với một số dòng máy).
13. Hiển thị số halftower cần khắc phục.
Lưu ý: Việc sử dụng chức năng Wicreset cần cẩn nhắc, và nên tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để không gây hỏng máy in hoặc mất hết bảo hành.
 
Top