buivuuy

Member
supported-functions-for-epson-l475.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L475​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to BM25G2 25/02/2016 in service mode.


Change firmware to BM20G4 20/04/2016 in service mode.


Models with similar specifications:


Epson ET-2550
Reset Epson L475 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson L475 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson L475: YES
Change Chipless Firmware Epson L475: NO
Epson L475 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson L475 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L475 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L475: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L475:​

Contact support for Epson L475:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Phan Công Hào

New member
Các chức năng được hỗ trợ của máy in Epson L475 Wicreset bao gồm:
1. Reset chip mực: Cho phép đặt lại bộ đếm mực để máy in nhận ra mực đã được thay thế.
2. Reset đếm bộ hẹn giờ: Cho phép đặt lại số lượng trang đã in trên máy in để đảm bảo máy in vẫn hoạt động tốt.
3. Reset cụm phần mềm: Đặt lại toàn bộ phần mềm của máy in để khắc phục các lỗi và tăng hiệu suất in ấn.
4. Reset đếm bảo trì: Đặt lại số lượng trang đã in trên máy để máy tính hiển thị đúng thông tin bảo trì máy in.
5. Reset mực không gian: Thiết lập lại thông tin mực không gian để đảm bảo máy tính hiển thị đúng lượng mực còn lại.
6. Reset bản in: Đặt lại các cài đặt in ấn mặc định trên máy in.
7. Reset băng tải: Đặt lại băng tải để khắc phục các vấn đề liên quan đến in ấn.
 
Top