tocamly

Member
supported-functions-for-epson-l5196.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L5196​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson ET-4700
Reset Epson L5196 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson L5196 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson L5196: NO
Change Chipless Firmware Epson L5196: NO
Epson L5196 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson L5196 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L5196 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L5196: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L5196:​

Contact support for Epson L5196:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Trong Wicreset của Epson L5196, có các chức năng hỗ trợ như sau:
1. Reset đếm mực sử dụng: Cho phép reset lại đếm mực in để máy in nhận biết mực đã được thay mới.
2. Reset đếm bộ dẫn mực: Đặc biệt hữu ích khi bộ dẫn mực bắt đầu có vấn đề hoặc đã bị hỏng.
3. Reset đếm máy in và bộ lọc: Đặc biệt khi máy in hiển thị thông báo lỗi đếm mực, bộ dẫn mực hoặc bộ lọc.
4. Reset chip mực và cuộn trục cắt giấy: Đặc biệt khi máy in không nhận diện chip hoặc gặp sự cố với cuộn trục cắt giấy.
5. Reset bộ nhớ máy in: Cho phép xóa bỏ các lỗi trong bộ nhớ máy in và khởi động lại máy in.
Chú ý: Đây chỉ là một số chức năng được hỗ trợ trong Wicreset của Epson L5196, và các chức năng có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản phần mềm và các tính năng của máy in cụ thể.
 
Top