supported-functions-for-epson-l606.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L606​
✅
✅
🔴
🔴
✅
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to DX07I9 07/09/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.
Reset Epson L606 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson L606 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson L606: NO
Change Chipless Firmware Epson L606: NO
Epson L606 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson L606 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L606 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L606: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L606:​

Contact support for Epson L606:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Trong Epson L606 Wicreset, có hỗ trợ các chức năng sau:
1. Đặt lại mực còn lại: Giúp đặt lại mức mực còn lại trong hộp mực của máy in Epson L606.
2. Đặt lại chip mực: Cho phép đặt lại điểm số chip mực của máy in Epson L606, giúp tái sử dụng mực một cách hiệu quả.
3. Kiểm tra mực và đầu in: Cung cấp thông tin chi tiết về mực và đầu in, giúp người dùng nắm bắt tình trạng và hiệu suất của máy in.
4. Xóa lỗi in: Tích hợp chức năng để xóa các lỗi in thông thường, bao gồm lỗi mực, lỗi đầu in, xữ lý khâu giấy, v.v.
5. Cập nhật firmware: Cho phép người dùng cập nhật phần mềm máy in Epson L606 để cải thiện hiệu suất và tính năng mới.
6. Thay đổi các thiết lập máy: Cung cấp khả năng thay đổi các thiết lập máy in, như độ phân giải, tốc độ in, v.v. để phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể.
7. Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Cho phép sao lưu và phục hồi các dữ liệu quan trọng, bao gồm cài đặt máy in và lịch sử in ấn.
Lưu ý: Đây chỉ là những chức năng chung của Epson L606 Wicreset, có thể có thêm các chức năng khác tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của máy in.
 
Top