supported-functions-for-epson-l8160.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson L8160​
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Reset the platen pad counter.


Models with similar specifications:


Epson ET-8500
Reset Epson L8160 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson L8160 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson L8160: NO
Change Chipless Firmware Epson L8160: NO
Epson L8160 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson L8160 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson L8160 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson L8160: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson L8160:​

Contact support for Epson L8160:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ bởi Wicreset trên máy in Epson L8160 bao gồm:
1. Đặt lại chip mực: Wicreset giúp đặt lại chip mực trong máy in Epson L8160, giúp tái sử dụng mực in và tiết kiệm chi phí.
2. Đặt lại bản đồ đầu in: Wicreset cung cấp chức năng đặt lại bản đồ đầu in, giúp khắc phục các vấn đề về in ấn như trục trặc cổng USB hoặc lỗi kết nối.
3. Đặt lại bộ đếm: Wicreset cho phép đặt lại bộ đếm, bao gồm bộ đếm trang in và bộ đếm mực, đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng máy in mà không gặp khó khăn với thông báo lỗi.
4. Kiểm tra trạng thái nắp máy in: Wicreset kiểm tra và cung cấp thông tin về trạng thái nắp máy in, giúp người dùng biết tổng thể tình trạng máy in và thiết lập phù hợp.
5. Đặt lại hết cảnh báo: Wicreset có thể loại bỏ các thông báo cảnh báo không cần thiết, giúp người dùng tránh những phiền toái khi sử dụng máy in.
 
Top