tominhgiang

New member
supported-functions-for-epson-m2140.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson M2140​
🔴
🔴
🔴
🔴
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson M2180


Epson M2170
Reset Epson M2140 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson M2140 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson M2140: NO
Change Chipless Firmware Epson M2140: NO
Epson M2140 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson M2140 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson M2140 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson M2140: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson M2140:​

Contact support for Epson M2140:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Một số chức năng được hỗ trợ của Epson M2140 Wicreset gồm có:
1. Đặt lại mực thải (waste ink) và mực báo đầy (ink pad).
2. Thay đổi các thông số của máy in như số lượng trang in đã sử dụng, số lượng mực còn lại, trạng thái máy in, v.v.
3. Khôi phục lại các thông số mặc định của máy in.
4. Reset lại cụm đếm trang in, cho phép in tiếp khi cụm đếm đã đạt đến mức giới hạn.
5. Khắc phục một số lỗi thông thường liên quan đến hệ thống mực và máy in.
6. Dễ dàng sử dụng và chỉnh sửa các cài đặt của máy in Epson M2140.
 
Top