supported-functions-for-epson-photo-890.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson Photo 890​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson Stylus Photo 895
Reset Epson Photo 890 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson Photo 890 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson Photo 890: NO
Change Chipless Firmware Epson Photo 890: NO
Epson Photo 890 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson Photo 890 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson Photo 890 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson Photo 890: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson Photo 890:​

Contact support for Epson Photo 890:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ trong phần mềm Epson Photo 890 Wicreset bao gồm:
1. Đặt lại số lượng trang in đã sử dụng (Page Counter Reset): Cho phép đặt lại số trang in đã sử dụng trên máy in Epson Photo 890.
2. Đặt lại mức mực (Ink Level Reset): Giúp thiết lập lại mức mực trong bộ đếm mực để máy in Epson Photo 890 nhận biết lại mức mực mới.
3. Đặt lại bộ hộp chứa mực (Ink Pad Reset): Cho phép đặt lại bộ hộp chứa mực đã đầy để tiếp tục sử dụng máy in mà không gặp phải vấn đề liên quan đến bộ đếm chứa mực.
4. Đặt lại số lượng bộ đếm khác (Other Reset): Hỗ trợ đặt lại các bộ đếm khác như bộ đếm số lượng bản in, số lượng lỗi, số lượng lỗi EEPROM và số lượng bản in dùng thử.
5. Đặt lại thông số máy in (Printer Setting Reset): Cho phép thiết lập lại các thông số máy in như ngôn ngữ máy in, kiểu giấy, độ phân giải và cấu hình màu.
6. Kiểm tra tình trạng máy in (Printer Check): Dùng để kiểm tra tình trạng tổng quát của máy in Epson Photo 890 như mức mực, nồng độ mực, cấu hình máy in và các thông số khác.
Lưu ý: Vui lòng lưu ý rằng phần mềm này chỉ dùng cho máy in Epson Photo 890 và cần được sử dụng một cách cẩn thận và chính xác theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 
Top