dangmien

Administrator
Staff member
supported-functions-for-epson-px-a640.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson PX-A640​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Models with similar specifications:


Epson PX-A740
Reset Epson PX-A640 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson PX-A640 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson PX-A640: NO
Change Chipless Firmware Epson PX-A640: NO
Epson PX-A640 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson PX-A640 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson PX-A640 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson PX-A640: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson PX-A640:​

Contact support for Epson PX-A640:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Wicreset hỗ trợ các chức năng sau cho máy in Epson PX-A640:
1. Đặt lại bộ đếm mực (Ink Counter Reset)
2. Thay đổi trạng thái máy in thành "Maintenance Request" để thực hiện việc vệ sinh đầu in (Maintenance Request Mode)
3. Đặt lại bộ đếm mực (Waste Ink Counter Reset)
4. Đặt lại bộ đếm tổng số trang đã in (Total Page Counter Reset)
5. Kiểm tra thông tin chi tiết về máy in (Printer Information Check)
Lưu ý: Việc sử dụng Wicreset cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và không được sử dụng để vi phạm các quy định bảo vệ môi trường.
 
Top