supported-functions-for-epson-wf-3532.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson WF-3532​
🔴
🔴
✅
🔴
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Set localization settings to ZH.


Set localization settings to RU.


Set localization settings to EN.


Change printer model name to WP-3520/3521.


Change printer model name to WP-3530/3531.


Reset the platen pad counter.


Change firmware to CG29CA 29/10/2012 in service mode.


Models with similar specifications:


Epson PX-605F


Epson PX-675F


Epson WF-3520/3521/3522
Reset Epson WF-3532 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson WF-3532 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson WF-3532: YES
Change Chipless Firmware Epson WF-3532: NO
Epson WF-3532 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson WF-3532 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson WF-3532 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson WF-3532: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson WF-3532:​

Contact support for Epson WF-3532:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Trong Epson WF-3532 Wicreset, các chức năng được hỗ trợ bao gồm:
1. Reset mực bên ngoài: Giúp đặt lại mực rời đã được nạp vào máy in.
2. Reset bộ đếm: Đặt lại bộ đếm mực và các bộ phận trong máy in để khôi phục chức năng hoạt động bình thường.
3. Thiết lập lại mật khẩu mạng: Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mạng Wi-Fi của máy in.
4. Đặt lại máy in về cài đặt nhà sản xuất: Khôi phục máy in về trạng thái ban đầu, như khi mới mua.
5. Thay đổi thông tin máy in: Cho phép thay đổi tên máy in và địa chỉ IP.
6. Chẩn đoán lỗi: Phân tích và xác định các lỗi phổ biến trên máy in để khắc phục.
7. Hỗ trợ khách hàng: Cung cấp thông tin hỗ trợ, tài liệu và liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Đây chỉ là một số chức năng cơ bản được hỗ trợ trong Epson WF-3532 Wicreset, còn tùy thuộc vào phiên bản và tính năng cụ thể của máy in mà sẽ có thêm các chức năng khác.
 
Top