lucduycan

Member
supported-functions-for-epson-wf-3620.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson WF-3620​
🔴
🔴
✅
✅
✅
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Reset the platen pad counter.


Change firmware to CC30FA 30/10/2015 in service mode.


Change firmware to CC20GC 20/12/2016 with disabled ink cartridges in service mode.


Change firmware to CC09I2 09/02/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Models with similar specifications:


Epson PX-M740F
Reset Epson WF-3620 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson WF-3620 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson WF-3620: YES
Change Chipless Firmware Epson WF-3620: YES
Epson WF-3620 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson WF-3620 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson WF-3620 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson WF-3620: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson WF-3620:​

Contact support for Epson WF-3620:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Wicreset là một phần mềm dùng để đặt lại mức mực và đếm lại số lượng trang in trên máy in Epson WF-3620. Ngoài ra, Wicreset cũng hỗ trợ các chức năng sau trên máy in này:
1. Đặt lại chip mực: Wicreset cho phép reset chip mực trên máy in, giúp máy in nhận diện lại mực và tiếp tục in ấn mà không cần thay thế mực mới.
2. Thay đổi điểm hợp lệ in ấn: Wicreset cho phép điều chỉnh và thay đổi điểm hợp lệ in ấn trên máy in, giúp máy in tiếp tục hoạt động sau khi đạt đến điểm hợp lệ.
3. Đặt lại số lượng trang in: Wicreset có thể đặt lại số lượng trang in đã in trên máy in, giúp máy in tiếp tục in ấn mà không bị giới hạn số trang in.
4. Kiểm tra và khắc phục các lỗi máy in: Wicreset cung cấp các công cụ kiểm tra và khắc phục các lỗi thường gặp trên máy in Epson WF-3620, giúp sửa chữa và tái chạy máy in một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm Wicreset có thể có thêm các chức năng khác tuỳ theo phiên bản và cập nhật mới nhất của phần mềm này.
 
Top