supported-functions-for-epson-wf-5193.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson WF-5193​
🔴
🔴
🔴
✅
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to GL09GC 09/12/2016 with disabled ink cartridges in service mode.


Change firmware to GL09GC 09/12/2016 with disabled ink cartridges in normal mode.


Firmware update is not possible via network.


Firmware update in the normal mode is not possible if printer is busy, has errors or cartridges/inks are empty.
Reset Epson WF-5193 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson WF-5193 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson WF-5193: NO
Change Chipless Firmware Epson WF-5193: YES
Epson WF-5193 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson WF-5193 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson WF-5193 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson WF-5193: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson WF-5193:​

Contact support for Epson WF-5193:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Ân Ngọc Anh

New member
Các chức năng được hỗ trợ bởi Wicreset trong máy in Epson WF-5193 bao gồm:
1. Đặt lại chip mực: Wicreset cho phép bạn đặt lại chip mực của máy in, giúp bạn sử dụng lại mực in còn dư trong hộp mực và tiết kiệm chi phí mua mực mới.
2. Đặt lại bộ đếm: Wicreset giúp bạn đặt lại bộ đếm của máy in, bao gồm số trang in đã in, số lần đặt lại chip mực, số lần sử dụng đầu in vv. Điều này giúp bạn theo dõi việc sử dụng của máy in và đảm bảo rằng máy in hoạt động một cách chính xác.
3. Khắc phục lỗi và bảo trì: Wicreset cung cấp các công cụ để khắc phục các lỗi thường gặp trong quá trình in ấn, như lỗi không thể nhận diện mực in, lỗi không kết nối được với máy tính vv. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các tính năng bảo trì để làm sạch đầu in và khắc phục các vấn đề về chất lượng in.
4. Cập nhật firmware: Wicreset cho phép bạn cập nhật firmware của máy in Epson WF-5193 để nâng cấp tính năng và khắc phục các lỗi được phát hiện sau khi máy in được phát hành.
Tóm lại, Wicreset là một phần mềm hỗ trợ máy in Epson WF-5193 với các chức năng như đặt lại chip mực, đặt lại bộ đếm, khắc phục lỗi và bảo trì, cùng với khả năng cập nhật firmware để nâng cao hiệu suất máy in.
 
Top