supported-functions-for-epson-wf-7521.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson WF-7521​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change printer model name to WP-7510.


Change printer model name to WP-7515.


Change printer model name to WP-7511.


Change printer model name to WP-7520.


Change printer model name to WP-7525.


Change printer model name to WP-7521.


Set localization settings to ZH.


Set localization settings to EN.


Change firmware to MM10D9 10/09/2013 in service mode.


Change firmware to MM14E2 14/02/2014 in service mode.


Models with similar specifications:


Epson WF-7520


Epson PX-1600F


Epson WF-7510


Epson WF-7511


Epson WF-7515


Epson WF-7525


Epson PX-1700F
Reset Epson WF-7521 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson WF-7521 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson WF-7521: YES
Change Chipless Firmware Epson WF-7521: NO
Epson WF-7521 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson WF-7521 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson WF-7521 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson WF-7521: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson WF-7521:​

Contact support for Epson WF-7521:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ trong máy in Epson WF-7521 Wicreset bao gồm:
1. In ấn hai mặt tự động: Máy in hỗ trợ tính năng in ấn hai mặt tự động, giúp tiết kiệm thời gian và giấy in.
2. Kết nối Wi-Fi: Máy in có tích hợp kết nối Wi-Fi, cho phép kết nối và in ấn không dây từ các thiết bị khác như máy tính, điện thoại di động,...
3. In qua cổng USB: Máy in có cổng USB tiện lợi, cho phép in trực tiếp từ USB hoặc lưu trữ các tài liệu trực tiếp trên máy in.
4. In từ thiết bị di động: Máy in hỗ trợ in ấn từ các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng, thông qua ứng dụng chuyên dụng.
5. Chức năng quét và sao chụp: Máy in có tích hợp chức năng quét và sao chụp, giúp người dùng quét tài liệu hoặc sao chụp mail in trực tiếp từ máy in.
6. Chất lượng in cao: Máy in Epson WF-7521 Wicreset cho phép in ấn với độ phân giải cao, màu sắc chính xác và chi tiết, mang lại sản phẩm in ấn chất lượng cao.
 
Top