damlinhha

Member
supported-functions-for-epson-wf-wf-4646.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson WF-WF-4646​
🔴
🔴
✅
✅
🔴
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to GG18G3 18/03/2016 in service mode.


Change firmware to GG09GC 09/12/2016 with disabled ink cartridges in service mode.
Reset Epson WF-WF-4646 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson WF-WF-4646 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson WF-WF-4646: YES
Change Chipless Firmware Epson WF-WF-4646: YES
Epson WF-WF-4646 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson WF-WF-4646 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson WF-WF-4646 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson WF-WF-4646: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson WF-WF-4646:​

Contact support for Epson WF-WF-4646:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ của Epson WF-WF-4646 trong Wicreset bao gồm:
1. Reset lại bộ nhớ đếm mực đầy
2. Reset lại bộ nhớ đếm mực rác
3. Khôi phục lại mức mực ban đầu
4. Xóa thông báo lỗi hệ thống và lỗi mực
5. Vô hiệu hóa chế độ kiểm tra mực tự động
6. Reset lại chip mực để sử dụng mực không hãng
7. Vô hiệu hóa chế độ kiểm tra kết nối mực không hãng
8. Vô hiệu hóa chế độ kiểm tra trang in nao nhòa
9. Vô hiệu hóa chế độ kiểm tra trạng thái hộp mực
Đây chỉ là một số chức năng được hỗ trợ trong Wicreset cho máy in Epson WF-WF-4646. Có thể có các chức năng khác tuỳ thuộc vào phiên bản Wicreset và phiên bản máy in của bạn.
 
Top