supported-functions-for-epson-xp-257.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-257​
✅
✅
🔴
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Models with similar specifications:


Epson XP-352/355


Epson XP-452/455
Reset Epson XP-257 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-257 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-257: NO
Change Chipless Firmware Epson XP-257: NO
Epson XP-257 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson XP-257 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-257 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-257: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-257:​

Contact support for Epson XP-257:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ bởi Epson XP-257 Wicreset bao gồm:
1. Reset lại số lượng mực in đã sử dụng: Wicreset cho phép bạn reset lại số lượng mực in đã sử dụng trên máy in Epson XP-257, giúp đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng mực in một cách hiệu quả.
2. Reset lại chip mực: Ngoài việc reset lại số lượng mực in đã sử dụng, Wicreset còn giúp bạn reset lại chip mực trên máy in Epson XP-257. Việc này giúp cho máy in nhận ra mực in và tiếp tục in ấn một cách bình thường.
3. Kiểm tra thông tin về máy in: Phần mềm Wicreset cung cấp chức năng kiểm tra thông tin chi tiết về máy in Epson XP-257, bao gồm số lượng trang đã in, trạng thái của chip mực, và các thông tin khác về máy in.
4. Xóa bộ nhớ đệm: Wicreset có thể giúp bạn xóa bộ nhớ đệm trên máy in Epson XP-257, giúp máy in hoạt động một cách mượt mà và ổn định hơn.
5. Đặt lại các thông số máy in về mặc định: Nếu máy in gặp phải vấn đề về cài đặt hay hoạt động không ổn định, Wicreset có thể giúp bạn đặt lại các thông số máy in về mặc định, giúp máy in hoạt động trở lại bình thường.
 
Top