supported-functions-for-epson-xp-305.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-305​
✅
✅
✅
🔴
✅
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to UJ30C3 30/03/2012 in service mode.


Change firmware to UJ11I5 11/05/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.
Reset Epson XP-305 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-305 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-305: YES
Change Chipless Firmware Epson XP-305: NO
Epson XP-305 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson XP-305 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-305 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-305: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-305:​

Contact support for Epson XP-305:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Doãn Trúc Ly

New member
Các chức năng được hỗ trợ trong Wicreset cho máy in Epson XP-305 bao gồm:
1. Reset mực thải: Cho phép đặt lại bộ đếm mực thải, giúp máy in tiếp tục hoạt động sau khi bộ đếm đạt đến giới hạn.
2. Điều chỉnh đầu phun: Khắc phục các vấn đề về đầu phun như mờ mực, in chậm hoặc biến màu.
3. Reset bộ đếm bản in: Đặt lại số lượng bản in đã được in, giúp máy tính không đếm bản in tiếp theo.
4. Reset bộ đếm mực: Cho phép đặt lại cấp độ mực, giúp máy in tiếp tục in các tệp tin.
5. Đặt lại bộ đếm linh kiện: Đưa ra tùy chọn để đặt lại bộ đếm các linh kiện hao mòn khác nhau, như pad mực, pad rác và bộ thu rác.
Lưu ý rằng việc sử dụng các chức năng này có thể ảnh hưởng đến quyền bảo hành của máy in và nên thực hiện cẩn thận.
 
Top