supported-functions-for-epson-xp-324.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-324​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Set localization settings to RU.


Set localization settings to EN.


Change firmware to SJ16F7 16/07/2015 in service mode.


Change firmware to SJ07G4 07/04/2016 in service mode.


Models with similar specifications:


Epson PX-437A
Reset Epson XP-324 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-324 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-324: YES
Change Chipless Firmware Epson XP-324: NO
Epson XP-324 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson XP-324 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-324 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-324: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-324:​

Contact support for Epson XP-324:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ của Epson XP-324 Wicreset bao gồm:
1. Đặt lại bộ đếm mực: Cho phép bạn đặt lại bộ đếm mực của máy in Epson XP-324 để tái sử dụng các đầu phun mực và tiếp tục in ấn mà không cần thay thế mực mới.
2. Đặt lại bộ đếm ống hình phun mực (IC chip): Giúp đặt lại và tái sử dụng ống hình phun mực của máy in để tiết kiệm chi phí.
3. Đặt lại bộ đếm hộp chứa mực thải: Cho phép bạn đặt lại bộ đếm hộp chứa mực thải của máy in để tiếp tục sử dụng máy mà không lo bị hẹn giờ bị khóa.
4. Kiểm tra trạng thái mực: Hiển thị thông tin về mức mực còn lại và trạng thái hoạt động của đầu phun mực.
5. Kiểm tra trạng thái bộ đếm: Hiển thị thông tin về các bộ đếm của máy in, bao gồm bộ đếm trang in, bộ đếm hộp chứa mực thải và bộ đếm ống hình phun mực.
Lưu ý: Việc sử dụng phần mềm Wicreset chỉ được thực hiện khi máy in của bạn gặp các sự cố về bộ đếm mực, đầu phun mực hoặc hộp chứa mực thải, và bạn cần phải thực hiện các tác vụ này theo hướng dẫn cụ thể từ nhà sản xuất hoặc người dùng có kinh nghiệm.
 
Top