supported-functions-for-epson-xp-422.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-422​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to UM01E8 01/08/2014 in service mode.


Change firmware to UM02E9 02/09/2014 in service mode.
Reset Epson XP-422 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-422 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-422: YES
Change Chipless Firmware Epson XP-422: NO
Epson XP-422 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson XP-422 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-422 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-422: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-422:​

Contact support for Epson XP-422:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng hỗ trợ của Epson XP-422 Wicreset bao gồm:
1. Thiết lập và đặt lại mức mực: Chức năng này cho phép người dùng thiết lập và đặt lại mực để theo dõi lượng mực còn lại trong máy in Epson XP-422.
2. Đặt lại bộ đếm: Wicreset giúp đặt lại bộ đếm các điểm in, tức là đếm lại số trang in đã hoàn thành. Điều này giúp đánh giá hiệu suất và tuổi thọ của máy in.
3. Xóa lỗi và thông báo: Khi máy in gặp sự cố hoặc thông báo lỗi, Wicreset có thể giúp người dùng xóa các thông báo lỗi trên máy in và khôi phục hoạt động bình thường.
4. Tìm hiểu về trạng thái máy in: Wicreset cung cấp thông tin về trạng thái của máy in, bao gồm thông tin về mực, bộ đếm và các thông báo lỗi hiện tại.
5. Tối ưu hóa hiệu suất: Epson XP-422 Wicreset cung cấp các công cụ và chức năng để tối ưu hóa hiệu suất của máy in Epson XP-422, giúp máy in hoạt động một cách hiệu quả và ổn định.
 
Top