supported-functions-for-epson-xp-5151.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-5151​
🔴
🔴
🔴
🔴
✅
Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Reset the platen pad counter.


Change firmware to LR17IA 17/10/2018 for fixing recovery problems in service mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Models with similar specifications:


Epson XP-5100/5101/5105
Reset Epson XP-5151 Waste Inkpad Counter: NO
Read Epson XP-5151 Waste Inkpad Counter: NO
Change Firmware Epson XP-5151: NO
Change Chipless Firmware Epson XP-5151: NO
Epson XP-5151 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson XP-5151 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-5151 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-5151: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-5151:​

Contact support for Epson XP-5151:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Epson XP-5151 Wicreset hỗ trợ các chức năng sau trong lĩnh vực máy in:
1. Reset chip mực: Giúp đặt lại chip mực của máy in Epson XP-5151, cho phép sử dụng lại hộp mực mà không cần thay mới.
2. Reset bộ đếm trang in: Cho phép đặt lại bộ đếm trang in bên trong máy, giúp theo dõi số lượng trang đã in và tránh việc máy in bị khóa chức năng in khi đạt đến giới hạn trang in tối đa.
3. Đưa máy in về trạng thái hoạt động ban đầu: Nếu máy in Epson XP-5151 gặp lỗi hoặc trục trặc, Wicreset có thể giúp đưa máy về trạng thái ban đầu và khôi phục chức năng hoạt động.
4. Xóa lỗi mực và giấy: Nếu máy in gặp các lỗi liên quan đến mực và giấy, Wicreset có thể giúp khắc phục và xóa bỏ các thông báo lỗi trên máy.
5. Reset cấu hình mạng: Wicreset cho phép thiết lập lại cấu hình mạng của máy in, giúp kết nối máy in với mạng Wifi hoặc máy tính một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, để sử dụng được Wicreset, bạn cần phần mềm Wicreset và kết nối máy in Epson XP-5151 với máy tính qua cổng USB để thực hiện các chức năng trên.
 
Top