supported-functions-for-epson-xp-802.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-802​
✅
✅
✅
🔴
🔴
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Set localization settings to ZH.


Set localization settings to RU.


Set localization settings to EN.


Enter printer inspection mode.


Leave printer inspection mode.


Change firmware to MB09D5 09/05/2013 in service mode.


Change firmware to MB28E8 28/08/2014 in service mode.


Change firmware to MB22G4 22/04/2016 in service mode.


Models with similar specifications:


Epson XP-700/701/702
Reset Epson XP-802 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-802 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-802: YES
Change Chipless Firmware Epson XP-802: NO
Epson XP-802 Firmware for fixing recovery mode: NO
Download Epson XP-802 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-802 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-802: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-802:​

Contact support for Epson XP-802:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 

Phan Ánh Xuân

New member
Wicreset hỗ trợ máy in Epson XP-802 trong các chức năng sau:
1. Đặt lại chip mực: Cho phép đặt lại chip mực để tiếp tục sử dụng mực trong máy in.
2. Đặt lại bộ đếm: Cho phép đặt lại bộ đếm trang in, bộ đếm mực và bộ đếm bịt liên quan để máy in có thể tiếp tục hoạt động mà không cảnh báo lỗi.
3. Sửa lỗi đèn chớp: Giúp khắc phục các lỗi phần cứng hoặc phần mềm gây đèn chớp trên máy in.
4. Kiểm tra và khắc phục lỗi: Wicreset cung cấp chức năng kiểm tra lỗi trên máy in Epson XP-802 và giúp người dùng khắc phục chúng.
5. Điều chỉnh đầu phun: Cho phép vệ sinh và điều chỉnh đầu phun để đảm bảo chất lượng in ấn tốt nhất.
6. Khôi phục cài đặt gốc: Cho phép khôi phục cài đặt gốc của máy in để loại bỏ các cài đặt không mong muốn hoặc lỗi hệ thống.
Các chức năng này giúp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của máy in Epson XP-802.
 
Top