supported-functions-for-epson-xp-960.webp

Printer ModelWaste counters can be resetWaste counters can be readFirmware can be changedCartridges can be disabledFirmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.Additional information
Epson XP-960​
✅
✅
✅
🔴
✅
Read printer waste ink counter(s).


Reset printer waste ink counter(s).


Read printer status and ink levels.


Read diagnostic report from the printer.


Clean printhead.


Run ink charging routine.


Paper pass test.


Paper feed test.


Nozzle test.


Different drop size test.


Read/Write printer serial number.


Read/Write printhead identifier.


Read/Write printer EEPROM settings.


Change firmware to PL18G3 18/03/2016 in service mode.


Change firmware to PL14G6 14/06/2016 for fixing recovery problems in service mode.


Change firmware to PL18G3 18/03/2016 in normal mode.


Firmware for fixing recovery mode must be enabled in the settings.


Firmware update is not possible via network.


Firmware update in the normal mode is not possible if printer is busy, has errors or cartridges/inks are empty.


Models with similar specifications:


Epson EP-978A3
Reset Epson XP-960 Waste Inkpad Counter: YES
Read Epson XP-960 Waste Inkpad Counter: YES
Change Firmware Epson XP-960: YES
Change Chipless Firmware Epson XP-960: NO
Epson XP-960 Firmware for fixing recovery mode: YES
Download Epson XP-960 Resetter (Wicreset Utility): Download
Download Epson XP-960 Adjustment Program: Download
Get key reset Epson XP-960: Click Here

Tutorial Video: How to check supported functions for Epson XP-960:​

Contact support for Epson XP-960:​

Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
 
Các chức năng được hỗ trợ của Wicreset trên máy in Epson XP-960 bao gồm:
1. Reset mức đếm bộ đếm máy in: Wicreset cho phép reset lại bộ đếm số trang in đã in để máy in có thể tiếp tục sử dụng mà không bị giới hạn số lần in.
2. Reset chip mực: Wicreset cũng cho phép reset chip mực của máy in Epson XP-960, giúp bạn sử dụng lại hũ mực đã hết mà không phải thay thế mới.
3. Điều chỉnh các thông số máy in: Wicreset cung cấp khả năng điều chỉnh các thông số cơ bản của máy in như độ phân giải, độ sáng, chất lượng in và tốc độ in.
4. Kiểm tra tình trạng máy in: Phần mềm Wicreset cung cấp chức năng kiểm tra tình trạng máy in như trạng thái mực, khối lượng mực còn lại, hiệu suất in, nhiệt độ và các thông số khác.
5. Điều chỉnh việc đọc thông số mực: Wicreset cho phép bạn điều chỉnh cách máy in đọc các thông số mực như thông báo mực thấp, giảm chất lượng in, nhắc nhở thay mực, để phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.
Lưu ý: Việc sử dụng phần mềm Wicreset cần được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể và chỉ nên được thực hiện nếu bạn hiểu về quy trình cài đặt và tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng.
 
Top